Prof. Urszula Domańska-Żelazna

Prof. Urszula Domańska-Żelazna
tel. +4822 6213115 fax. +4822 6282741 e-mail: ula@ch.pw.edu.pl Adres do korespondencji: Prof. Urszula Domańska-Żelazna Zakład Chemii Fizycznej Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej ul. Noakowskiego 3 00-664 Warsaw, Poland

Wykaz publikacji oraz wystąpień konferencyjnych w roku:
2014 | 2015 | 2016

Prace opublikowane w 2014 roku