Informacje dla studentów

Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych – LABORATORIUM, kierunek Biotechnologia, sem. zimowy 2017/2018

Regulamin pracowni

pdf Regulamin pracowni

Instrukcja BHP

pdf Instrukcja BHP

Rachunek błędu

pdf Rachunek błędu

Informacje

pdf Informacje

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Moduł A

Adsorpcja oranżu metylowego

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Kinetyka inwersji sacharozy

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfsprawozdanie

Przewodność roztworów elektrolitów

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Krytyczne stężenie micelizacji

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Kinetyka reakcji między jonami IO3- i I-

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Moduł B

Stała kwasowości

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Entalpia spalania

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Izoterma adsorpcji Gibbsa

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfinstrukcja obsługi tensjometru Sigma 702

Analiza termiczna

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Prężność pary

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Przydatne linki:

Wielkości, jednostki i symbole w chemii fizycznej - wersja angielska

pdfQuantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC Green Book, 3rd Edition

IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book