Informacje dla studentów

Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych – LABORATORIUM, kierunek Biotechnologia, sem. zimowy 2018/2019

Regulamin pracowni

pdf Regulamin pracowni

Instrukcja BHP

pdf Instrukcja BHP

Rachunek błędu

pdf Rachunek błędu

Informacje

pdf Informacje

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Moduł A

Adsorpcja oranżu metylowego

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfinstrukcja obsługi kolorymetru Spekol 11

Kinetyka inwersji sacharozy

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Przewodność roztworów elektrolitów

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfinstrukcja obsługi FiveEasy Mettler Toledo

pdfinstrukcja obsługi SevenEasy Mettler Toledo

Krytyczne stężenie micelizacji

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfinstrukcja obsługi FiveEasy Mettler Toledo

pdfinstrukcja obsługi SevenEasy Mettler Toledo

Kinetyka reakcji między jonami IO3- i I-

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Moduł B

Stała kwasowości

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfinstrukcja obsługi pehametru Mettler Toledo FE20

Entalpia spalania

pdfinstrukcja

pdfbudowa kalorymetru

pdfbomba kalorymetryczna

pdfprzygotowanie pastylki

pdfprogram sterujący kalorymetrem

Izoterma adsorpcji Gibbsa

pdfinstrukcja

Analiza termiczna

pdfinstrukcja

Prężność pary

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Plany zajęć, konsultacje - sem. zimowy 2018/2019

Plan zajęć pracowników ZChF

Terminy konsultacji

Przydatne linki:

Wielkości, jednostki i symbole w chemii fizycznej - wersja angielska

pdfQuantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC Green Book, 3rd Edition

IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book