Informacje dla studentów

Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej - kierunek Technologia Chemiczna, sem. letni 2018/2019

Regulamin pracowni

pdf Regulamin pracowni

Instrukcja BHP

pdf Instrukcja BHP

Rachunek błędu

pdf Rachunek błędu

Informacje

pdf Informacje

Terminy prezentacji końcowych ćwiczeń problemowych

pdf Terminy prezentacji końcowych ćwiczeń problemowych

Terminy konsultacji

pdf Terminy konsultacji

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia problemowe

Moduł A

Krytyczne stężenie micelizacji surfaktantu

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Trójskładnikowa równowaga ciecz-ciecz

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdftabela pomocnicza

pdfdodatek SOLVER - instrukcja

Moduł B

Kalorymetryczne wyznaczanie entalpii spalania

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfbudowa kalorymetru

pdfbomba kalorymetryczna

pdfprzygotowanie pastylki

pdfprogram sterujący kalorymetrem

Badanie asocjacji wybranych związków za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego protonów (1H NMR)

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Równowaga ciecz-para w układzie dwuskładnikowym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi refraktometru RL1

pdfopracowanie problemowe

Nadmiarowa objętość mieszania w układzie dwuskładnikowym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi gęstościomierza DMA 4500

Przydatne linki:

Wielkości, jednostki i symbole w chemii fizycznej - wersja angielska

pdfQuantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC Green Book, 3rd Edition

IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book