Seminaria

Zakład Chemii Fizycznej PW Sekcja Termodynamiki Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Poniedziałek, godz. 915 sala 320, Gmach Starej Chemii ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa

6 listopada 2017

Prof. dr hab. Andrzej Sporzyński

Wpływ podstawników fluorowych na właściwości związków boroorganicznych

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

13 listopada 2017

Dr hab. Marcin Palusiak

Twierdzenie Hellmana-Feynmana i jego zastosowanie w poznaniu natury wiązania chemicznego

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki.

20 listopada 2017

Patryk Tomaszewski

Synteza funkcjonalizowanych tetraaryloboranów – prekursorów materiałów porowatych typu COF (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

27 listopada 2017

Dr hab. Paweł Rodziewicz

Modelowanie oddziaływań iperytu siarkowego z wodą oraz powierzchnią ZnO za pomocą obliczeń z pierwszych zasad

Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku.

4 grudnia 2017

Agnieszka Jankowska

Synteza oraz ocena aktywności receptorowej wybranych związków fenyloboronowych (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

18 grudnia 2017

Patrycja Orzeł

Wspomagane komputerowo projektowanie cieczy jonowych do zastosowań w procesie ekstrakcyjnego odsiarczania paliw (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Mikołaj Więckowski

Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z roztworów wodnych z użyciem mieszanin eutektycznych DES (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

8 stycznia 2018

Michał Skonieczny

Ciecze jonowe jako nowej generacji dodatki do płynów chłodniczych w technologii chłodnictwa absorpcyjnego (sem dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

15 stycznia 2018

Kinga Sankiewicz

Równowagi fazowe ciecz – ciało stałe, otrzymywanie rozpuszczalników o składzie eutektycznym (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Agnieszka Śliwińska

Właściwości fizykochemiczne pochodnych dibromobenzimidazoli (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

17 stycznia 2018 (środa), godz. 1415

Inż. Patrycja Górka

Związki boracykliczne jako materiały wyjściowe w konstrukcji układów o właściwościach luminescencyjnych (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

22 stycznia 2018

Katarzyna Romańska

Badania nad możliwością zastosowania eterów koronowych do obniżenia krystaliczności układu LiBr (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Piotr Pacholak

Synteza kowalencyjnych materiałów porowatych (COF) opartych na strukturach związków boroorganicznych (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

29 stycznia 2018

Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski

Anatomia efektów podstawnikowych

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.