Seminaria

Zakład Chemii Fizycznej PW Sekcja Termodynamiki Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Poniedziałek, godz. 915 sala 29, Gmach Starej Chemii ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa

27 luty 2017

Dr Dariusz Szczepanik

Zastosowanie metody DFT do opisu delokalizacji elektronowej w cząsteczkach aromatycznych

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński.

13 marca 2017

Dr hab. Paweł Oracz

Równowaga ciecz-kryształ – poprawić Mistrza

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.

20 marca 2017

Dr Agnieszka Rybarczyk-Pirek

Badania strukturalne N-tlenków

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

3 kwietnia 2017

Mgr inż. Michał Wlazło

Ciecze jonowe w rozdzielaniu układów azeotropowych – badania eksperymentalne i modelowanie COSMO-RS (sem. dr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

10 kwietnia 2017

Mgr inż. Bernadeta Jasiok, dr Mirosław Chorążewski

Przewidywanie prędkości dźwięku w cieczach jonowych w warunkach podwyższonego ciśnienia przy użyciu fluktuacyjnego równania stanu

Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski.

Jajko Wielkanocne

24 kwietnia 2017

Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski

Nowe spojrzenie na efekt podstawnikowy

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

8 maja 2017

Dr inż. Kamil Paduszyński

Metoda COSMO-RS w modelowaniu metod rozdzielania z udziałem cieczy jonowych

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

15 maja 2017

Kamil Nosol

Studies on active ingredient release kinetics from polymer micro/nanoparticles with optimization of parameters (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

22 maja 2017

Dr inż. Mateusz Psurski

Nienasycone MIDA estry jako substraty w rekacjach fotokatalitycznych

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.

29 maja 2017

Mgr inż. Marcin Kublicki

Nienasycone MIDA estry jako substraty w reakcjach fotokatalitycznych

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

5 czerwca 2017

Mgr inż. Michał Wlazło

Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji butanolu z wody

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

12 czerwca 2017

Mgr inż. Patrycja Okuniewska

Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z hodowli mikrobiologicznych (in situ) za pomocą cieczy jonowych i mieszanin eutektycznych

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

19 czerwca 2017

Karolina Jaszczyk

Study of pH-profile drugs solubility (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Marcin Michalski

Właściwości termodynamiczne układów zawierających elektrolity (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

26 czerwca 2017

Karol Gawot

Synteza nowych potencjalnych związków biologicznie czynnych (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Hilal Ghoutani

Variability in the Composition of Lavandula Angustifolia Extracts due to Extraction Methods (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.