Seminaria

Zakład Chemii Fizycznej PW Sekcja Termodynamiki Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Czwartek, godz. 1015 sala 350B, Gmach Chemii ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa

11 października 2018

Tomasz Kuna

Badanie wpływu struktury cieczy jonowych na właściwości układów dwuskładnikowych z wodą (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

18 października 2018

Mgr Klaudia Dudzińska

Obliczeniowe badanie oddziaływań antybiotyków beta-laktamowych z białkiem PBP2A

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

8 listopada 2018, sala 45

Dr Małgorzata Domagała

Wiązanie halogenowe wspomagane ładunkiem

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

15 listopada 2018, sala 45

Dr Katarzyna Jarzembska

Badania zależności między strukturą a właściwościami spektroskopowymi w wybranych fotoaktywnych kompleksach metali przejściowych za pomocą fotokrystalografii i metod wysokociśnieniowych

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

22 listopada 2018, sala 45

Dr inż. Marek Królikowski

Ciecze jonowe jako nowe materiały w procesach odsiarczania paliw ciekłych

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

29 listopada 2018

Patryk Pyrcz

Wtórne aerozole atmosferyczne a fizykochemia (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Mgr inż. Agata Kołodziejczyk

Doświadczenia w komorze aerozolowej - rozwiązanie tajemnicy aerozoli atmosferycznych

IChF PAN

6 grudnia 2018

Magdalena Wiklińska

Luminescencyjne barwniki bodipy oparte na układach boracyklicznych jako materiały do zastosowań w terapii fotodynamicznej (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Marcin Sztylko

Development and validation of a new method for fast estimation of relative stability for polymorphic systems (sem dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

13 grudnia 2018

Adam Piłowski

Pomiary współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim. Określenie możliwości zastosowania cieczy jonowych w procesach separacyjnych (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

20 grudnia 2018

Marcin Wiszniewski

Synteza funkcjonalizowanych tetrakis(4-bifenylylo)boranów – prekursorów materiałów porowatych typu COF (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

3 stycznia 2019

Kamila Pecura

Badania równowag w roztworach fluorowanych kwasów boronowych (sem. dypl. inż)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Ewelina Wasilewska

Optymalizacja syntezy i oczyszczania kwasu diformylofenyloboronowego (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Eryk Grzechnik

Synteza cieczy jonowych wykazujących termoregulowane luki mieszalności (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

10 stycznia 2019

Filip Nędzi

Określenie możliwości zastosowania soli litowych jako dodatków zwiększających rozpuszczalność bromku litu w wodzie (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Zofia Fryza

Pomiary właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów dwuskładnikowych cieczy jonowych z wodą (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Elwira Bienasz

Ekstrakcyjne odsiarczanie paliw z użyciem mieszanin o składzie eutektycznym (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

17 stycznia 2019, sala 45

Dr inż. Agata Bachleda-Grzechnik

Zastosowanie warstw organicznych w procesie fotogeneracji tlenu singletowego

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Krystian Łącz

Rozpuszczalność chemioterapeutyków w funkcji pH (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Krzysztof Nowicki

Optymalizacja syntezy wybranych funkcjonalizowanych benzosiloksaboroli (sem dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

24 stycznia 2019

Błażej Ogonowski

Opracowanie procedury syntezy wybranych organotrifluoroboratów (sem dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Halina Szymanowska

Synteza kowalencyjnych kapsuł molekularnych opartych na mostkach disiarczkowych oraz badania możliwości kontroli procesów kompleksowania (sem. dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Joanna Konopka

Ekstrakcja piperyny za pomocą wodnych układów dwufazowych (sem dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW

Ewa Brzezińska

Badania optymalizacyjne syntezy kwasu 4-fluoro-2-formylofenyloboronowego (sem dypl. inż.)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW