Prace naukowo-badawcze

Laboratorium Termodynamiki Stosowanej

 • Właściwości termodynamiczne mieszanin stosowanych w nowych technologiach (ciecze jonowe, polimery, leki, substancje zapachowe) i w ochronie środowiska (ciecze jonowe)
 • Przewidywanie właściwości substancji czystych i mieszanin na podstawie równań stanu opartych na teorii udziałów grupowych
 • Wyznaczanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim metodą chromatografii gazowej
 • Pomiary równowag fazowych ciecz-ciało stałe, ciecz-ciecz oraz ciecz-para
 • Budowa bazy danych termodynamicznych
 • Zastosowanie metod kwanto-mechanicznych do obliczeń właściwości cząsteczek
 • Geometria cząsteczki - źródło informacji chemicznej. Daleko-zasięgowe skutki wiązań wodorowych. Badania dotyczą wpływu wiązania wodorowego na geometrię i właściwości cząsteczki będącej donorem lub akceptorem protonu. Obiekty badań – fenole, pirydyny, aniliny – są bardzo ważnymi związkami w chemii organicznej oraz biochemii. Porównanie rezultatów obliczeń (B3LYP, MP2) kompleksów z wiązaniem wodorowym o różnej mocy z wynikami analiz doświadczalnych parametrów geometrycznych (CSD) badanych układów w pełni potwierdza możliwość, zasadność i celowość zastosowanej metody symulacji do badań wpływu wiązania wodorowego na geometrię oraz właściwości pierścieni pochodnych aromatycznych mogących oddziaływać przez wiązanie wodorowe
Skład osobowy
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna - profesor zw.
 • prof. PW dr hab. inż. Tadeusz Hofman - adiunkt
 • dr inż. Marta Królikowska - adiunkt
 • dr inż. Marek Królikowski - adiunkt
 • dr inż. Kamil Paduszyński - adiunkt
 • dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka - adiunkt
 • dr hab. inż. Halina Szatyłowicz - adiunkt
 • dr inż. Michał Wlazło - samodzielny chemik
 • dr inż. Maciej Zawadzki - adiunkt
 • mgr inż. Mohammed Halayqa - doktorant
 • mgr inż Monika Karpińska - doktorant
 • mgr inż. Patrycja Okuniewska - doktorant
 • mgr inż Marcin Okuniewski - doktorant

Laboratorium Syntezy i Badań Strukturalnych Związków Boroorganicznych

 • Synteza związków boroorganicznych i ich kompleksów
 • Badania strukturalne (spektroskopia: multijądrowy NMR, rentgenografia: współpraca z Uniwersytetem Warszawskim)
 • Badania fizykochemiczne: równowagi fazowe
 • Zastosowania: chemia supramolekularna (receptory cukrów i aminokwasów, podandy)
Skład osobowy
 • dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak - adiunkt
 • dr inż. Ewa Kaczorowska - samodzielny chemik
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński - profesor zw.
 • mgr inż Krzysztof Borys - doktorant
 • mgr inż. Paweł Leszczyńśki - doktorant
 • mgr inż. Alicja Matuszewska - doktorant

Laboratorium Małych Technologii

 • Badania dotyczące tworzenia i struktury związków aryloboronowych
 • Badania dotyczące tworzenia i struktury związków boroorganicznych
 • Opracowywanie procedur syntezy związków metaloorganicznych w skali wielkolaboratoryjnej
Skład osobowy
 • dr inż. Marek Dąbrowski - adiunkt
 • dr inż. Krzysztof Durka - adiunkt
 • dr hab. inż. Tomasz Kliś - adiunkt
 • dr hab. inż. Sergiusz Luliński - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski - profesor nzw.
 • mgr inż. Krzysztof Gontarczyk - doktorant
 • mgr inż. Agnieszka Górska - doktorant
 • mgr inż. Mateusz Urban - doktorant