Kierownik Zakładu

Prof. Tadeusz Hofman

Prof. Tadeusz Hofman
pokój 148 tel. +48 22 2347475 w. 102 fax. +4822 6282741 e-mail: hof@ch.pw.edu.pl www: www.ch.pw.edu.pl/~hof/ Adres do korespondencji: Prof. Tadeusz Hofman Zakład Chemii Fizycznej Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa