Zakład Chemii Fizycznej

Historia Zakładu Chemii Fizycznej

pdf Historia Zakładu Chemii Fizycznej

Najbliższe seminarium 8 maja 2018, godz. 1015 sala 320

Agata Mucha

Katalizowana palladem addycja jodków perfluoroalkilowych do alkinów (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.