dr hab. inż. Halina Szatyłowicz

Tematyka badań

Geometria cząsteczki - źródło informacji chemicznej. Daleko-zasięgowe skutki wiązań wodorowych.

Badania dotyczą wpływu wiązania wodorowego na geometrię i właściwości cząsteczki będącej donorem lub akceptorem protonu. Obiekty badań - fenole, pirydyny, aniliny - są bardzo ważnymi związkami w chemii organicznej oraz biochemii. Porównanie rezultatów obliczeń (B3LYP, MP2) kompleksów z wiązaniem wodorowym o różnej mocy z wynikami analiz doświadczalnych parametrów geometrycznych (CSD) badanych układów w pełni potwierdza możliwość, zasadność i celowość zastosowanej metody symulacji do badań wpływu wiązania wodorowego na geometrię oraz właściwości pierścieni pochodnych aromatycznych mogących oddziaływać przez wiązanie wodorowe.

Dependence of group electronegativity (in the Pauling scale) for H-bonded complexes of phenol and phenolate

Dependence of group electronegativity (in the Pauling scale) for H-bonded complexes of phenol and phenolate (Krygowski T. M., Szatyłowicz H., J. Phys. Chem. A, 2006, 110, 7232) on the C–O bond length, dCO. For comparison, a histogram of χ values for various groups known as typical substituent (Campanelli A. R., Domenicano A., Ramondo F., Hargittai I., J. Phys. Chem. A, 2004, 108, 4940).

Dependence of HOMA on the C–O bond length

Dependence of HOMA on the C–O bond length, dC-O, for phenol/phenolate derivatives involved in H-bonding complexation (experimental, CSD, and modelling, B3LYP, data).
Krygowski T. M., Zachara J. E., Szatyłowicz H., J. Org. Chem., 2004, 69, 7098. Krygowski T. M., Szatyłowicz H., Zachara J. E., J. Chem. Inf. Model., 2005, 45, 652.

Lista publikacji
Książki
Wykaz wystąpień konferencyjnych (2002-2018)