Tematyka badań

Równowagi fazowe w układach binarnych - badania dotyczą wzajemnej rozpuszczalności cieczy jonowych z alkanami, cykloalkanami, węglowodorami aromatycznymi, alkoholami oraz wodą. Pomiary wykonywane są metodą punktu zmętnienia. Mieszaninę substancji o znanym składzie ogrzewa się w zamkniętym naczyniu aż do zaniku zmętnienia, następnie układ nieznacznie się ochładza i podgrzewa kilkakrotnie rejestrując temperaturę pojawiania się i zanikania zmętnienia.

Współczynniki aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim - badania obejmują wyznaczanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim w układach ciecz jonowa + alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany, węglowodory aromatyczne, alkohole, woda oraz inne związki organiczne. Pomiary wykonywane są metodą inwersyjnej chromatografii gazowej.

Lista publikacji

- 1 -

Marciniak, A., Wlazło, M.

Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(2-methoxyethyl)-1-methylpiperidinium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate

J Chem Thermodyn, 2013, 57 , 197-202.

cited times

published:

4 September 2012

available online:

4 September 2012

- 2 -

Wlazło, M., Marciniak, A.

Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 4-(2-methoxyethyl)-4-methylmorpholinium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate

J Chem Thermodyn, 2012, 54 , 366-372.

cited 0 times

published:

23 May 2012

received:

26 March 2012

accepted:

17 May 2012

available online:

23 May 2012

- 3 -

Marciniak, A., Wlazło, M.

Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(2-methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)-amide

J Chem Thermodyn, 2012, , in press

cited 0 times

published:

23 March 2012

received:

13 February 2012

revised:

12 March 2012

accepted:

14 March 2012

available online:

23 March 2012

- 4 -

Marciniak, A., Królikowski, M.

Ternary liquid–liquid equilibria of bis(trifluoromethylsulfonyl)-amide based ionic liquids + thiophene + n-heptane. The influence of cation structure

Fluid Phase Equilib., 2012, 321 , 59-63.

cited 0 times

published:

2 March 2012

received:

23 November 2011

accepted:

22 February 2012

available online:

2 March 2012

- 5 -

Marciniak, A., Królikowski, M.

Ternary (liquid + liquid) equilibria of {trifluorotris(perfluoroethyl) phosphate based ionic liquids + thiophene + heptane}

J Chem Thermodyn, 2012, 49 , 154-158.

cited 0 times

published:

6 February 2012

received:

4 January 2012

revised:

25 January 2012

accepted:

28 January 2012

available online:

6 February 2012

- 6 -

Marciniak, A., Wlazło, M.

Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(2-methoxyethyl)-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)-amide

J Chem Thermodyn, 2012, 49 , 137-145.

cited 0 times

published:

2 February 2012

received:

30 November 2011

revised:

5 January 2012

accepted:

21 January 2012

available online:

2 February 2012

- 7 -

Marciniak, A., Królikowski, M.

Ternary liquid–liquid equilibria of bis(trifluoromethylsulfonyl)-amide based ionic liquids + methanol + heptane

Fluid Phase Equilib., 2012, 318 , 56-60.

cited 0 times

published:

24 January 2012

received:

7 December 2011

revised:

11 January 2012

accepted:

13 January 2012

available online:

24 January 2012

- 8 -

Marciniak, A., Wlazło, M.

Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 4-(2-methoxyethyl)-4-methylmorpholinium bis(trifluoromethylsulfonyl)-amide

J Chem Thermodyn, 2012, 47 , 382-388.

cited 0 times

published:

28 November 2011

received:

18 October 2011

revised:

16 November 2011

accepted:

17 November 2011

available online:

28 November 2011

- 9 -

Marciniak, A, Karczemna, E.

Influence of the ionic liquid structure on thiophene solubility

Fluid Phase Equilib., 2011, 307 (2), 160-165.

cited 0 times

published:

25 August 2011

received:

23 March 2011

revised:

19 May 2011

accepted:

25 May 2011

available online:

31 May 2011

- 10 -

Marciniak, A.

Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(3-hydroxypropyl)pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)-amide

J Chem Thermodyn, 2011, 43 (10), 1446-1452.

cited 0 times

published:

01 July 2011

received:

11 January 2011

revised:

20 April 2011

accepted:

22 April 2011

available online:

29 April 2011

- 11 -

Marciniak, A.

The Hildebrand Solubility Parameters of Ionic Liquids - Part 2

Int. J. Mol. Sci., 2011, 12 (6), 3553-3575.

cited 0 times

published:

3 June 2011

received:

6 April 2011

revised:

19 May 2011

accepted:

26 May 2011

available online:

3 June 2011

- 12 -

Marciniak, A, Karczemna, E.

Influence of anion structure on the liquid-liquid equilibria of 1-(3-hydroxypropyl)pyridinium cation based ionic liquid-hydrocarbon binary systems

Fluid Phase Equilib., 2011, 304 (1-2), 121-124.

cited 0 times

published:

15 May 2011

received:

18 November 2010

revised:

24 January 2011

accepted:

26 January 2011

available online:

2 February 2011

- 13 -

Marciniak, A.

Influence of Anion Structure on the Liquid−Liquid Equilibria of 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium Cation Based Ionic Liquid-Hydrocarbon Binary Systems

J Chem Eng Data, 2011, 56 (3), 368-374.

cited 0 times

published:

01 March 2011

received:

26 May 2010

accepted:

5 January 2011

available online:

13 January 2011

- 14 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Physicochemical Properties and Activity Coefficients at Infinite Dilution for Organic Solutes and Water in the Ionic Liquid 1-Decyl-3-methylimidazolium Tetracyanoborate

J Phys Chem B, 2010, 114 (49), 16542-16547.

cited 0 times

published:

16 December 2010

received:

2 October 2010

revised:

8 November 2010

available online:

22 November 2010

- 15 -

Marciniak, A., Wlazło, M.

Activity Coefficients at Infinite Dilution Measurements for Organic Solutes and Water in the Ionic Liquid 1-Butyl-3-methyl-pyridinium Trifluoromethanesulfonate

J Chem Eng Data, 2010, 55 (9), 3208-3211.

cited 2 timesview citations at SCOPUS

published:

09 September 2010

received:

19 January 2010

accepted:

9 March 2010

available online:

22 March 2010

- 16 -

Domańska, U., Marciniak, A., Królikowska, M., Arasimowicz, M.

Activity Coefficients at Infinite Dilution Measurements for Organic Solutes and Water in the Ionic Liquid 1-Hexyl-3-methylimidazolium Thiocyanate

J Chem Eng Data, 2010, 55 (7), 2532-2536.

cited 4 timesview citations at SCOPUS

published:

8 July 2010

received:

26 October 2009

accepted:

23 February 2010

available online:

3 March 2010

- 17 -

Marciniak, A., Wlazło, M.

Activity Coefficients at Infinite Dilution Measurements for Organic Solutes and Water in the Ionic Liquid 1-(3-Hydroxypropyl)pyridinium Trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate

J Phys Chem B, 2010, 114 (20), 6990-6994.

cited 2 timesview citations at SCOPUS

published:

27 May 2010

received:

22 February 2010

accepted:

15 April 2010

available online:

29 April 2010

- 18 -

Marciniak, A., Karczemna, E.

Influence of Cation Structure on Binary Liquid-Liquid Equilibria for Systems Containing Ionic Liquids Based on Trifluoromethanesulfonate Anion with Hydrocarbons

J Phys Chem B, 2010, 114 (16), 5470-5474.

cited 2 timesview citations at SCOPUS

published:

29 April 2010

received:

2 February 2010

available online:

1 April 2010

- 19 -

Marciniak, A.

The Solubility Parameters of Ionic Liquids

Int. J. Mol. Sci., 2010, 11 (5), 1973-1990.

cited 0 times

published:

27 April 2010

received:

1 March 2010

revised:

21 April 2010

accepted:

22 April 2010

available online:

27 April 2010

- 20 -

Marciniak, A.

Influence of cation and anion structure of the ionic liquid on extraction processes based on activity coefficients at infinite dilution. A review

Fluid Phase Equilib., 2010, 294 (1-2), 213-233.

cited 9 timesview citations at SCOPUS

published:

2010 in press

received:

22 October 2009

revised:

16 December 2009

accepted:

18 December 2009

available online:

29 December 2009

- 21 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes and water in the 1-hexyloxymethyl-3-methyl-imidazolium and 1,3-dihexyloxymethyl-imidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)-imide ionic liquids-The cation influence

Fluid Phase Equilib., 2009, 286 (2), 154-161.

cited 11 timesview citations at SCOPUS

published:

15 December 2009

received:

4 May 2009

revised:

20 August 2009

accepted:

21 August 2009

available online:

27 August 2009

- 22 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes and water in the ionic liquid 4-methyl-N-butyl-pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)-imide

J Chem Thermodyn, 2009, 41 (12), 1350-1355.

cited 16 timesview citations at SCOPUS

published:

December 2009

received:

17 April 2009

revised:

10 June 2009

accepted:

10 June 2009

available online:

18 June 2009

- 23 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes and water in the ionic liquid triethylsulphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

J Chem Thermodyn, 2009, 41 (6), 754-758.

cited 21 timesview citations at SCOPUS

published:

June 2009

received:

10 September 2008

revised:

26 November 2008

accepted:

4 December 2008

available online:

14 December 2008

- 24 -

Domańska, U., Redhi, G.G., Marciniak, A.

Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate using GLC

Fluid Phase Equilib., 2009, 278 (1-2), 97-102.

cited 19 timesview citations at SCOPUS

published:

15 April 2009

received:

1 December 2008

revised:

20 January 2009

accepted:

22 January 2009

available online:

31 January 2009

- 25 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Activity Coefficients at Infinite Dilution Measurements for Organic Solutes and Water in the Ionic Liquid 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate

J Phys Chem B, 2008, 112 (35), 11100-11105.

cited 27 timesview citations at SCOPUS

published:

4 September 2008

received:

9 May 2008

revised:

12 June 2008

available online:

9 August 2008

- 26 -

Domańska, U., Rękawek, A., Marciniak, A.

Solubility of 1-Alkyl-3-ethylimidazolium-Based Ionic Liquids in Water and 1-Octanol

J Chem Eng Data, 2008, 53 (5), 1126-1132.

cited 20 timesview citations at SCOPUS

published:

8 May 2008

received:

23 November 2007

accepted:

10 March 2008

available online:

16 April 2008

- 27 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Measurements of activity coefficients at infinite dilution of aromatic and aliphatic hydrocarbons, alcohols, and water in the new ionic liquid [EMIM][SCN] using GLC

J Chem Thermodyn, 2008, 40 (5), 860-866.

cited 52 timesview citations at SCOPUS

published:

May 2008

received:

12 December 2007

revised:

4 January 2008

accepted:

6 January 2008

available online:

12 January 2008

- 28 -

Domańska, U., Laskowska, M., Marciniak, A.

Phase Equilibria of (1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfate + Hydrocarbon, + Ketone, and + Ether) Binary Systems

J Chem Eng Data, 2008, 53 (2), 498-502.

cited 15 timesview citations at SCOPUS

published:

14 February 2008

received:

11 October 2007

accepted:

23 November 2007

available online:

4 January 2008

- 29 -

Domańska, U., Marciniak, A., Królikowski, M.

Phase Equilibria and Modeling of Ammonium Ionic Liquid, C2NTf2, Solutions

J Phys Chem B, 2008, 112 (4), 1218-1225.

cited 21 timesview citations at SCOPUS

published:

31 January 2008

received:

18 August 2007

revised:

17 October 2007

available online:

8 January 2008

- 30 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Phase behaviour of 1-hexyloxymethyl-3-methyl-imidazolium and 1,3-dihexyloxymethyl-imidazolium based ionic liquids with alcohols, water, ketones and hydrocarbons: The effect of cation and anion on solubility

Fluid Phase Equilib., 2007, 260 (1), 9-18.

cited 17 timesview citations at SCOPUS

published:

25 October 2007

received:

4 April 2006

revised:

6 July 2006

accepted:

7 July 2006

available online:

14 July 2006

- 31 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Activity Coefficients at Infinite Dilution Measurements for Organic Solutes and Water in the Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluoroacetate

J Phys Chem B, 2007, 111 (41), 11984-11988.

cited 45 timesview citations at SCOPUS

published:

18 October 2007

received:

29 June 2007

revised:

1 August 2007

available online:

22 September 2007

- 32 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Liquid phase behaviour of 1-butyl-3-methylimidazolium 2-(2-methoxyethoxy)-ethylsulfate with organic solvents and water

Green Chem., 2007, 9 (3), 262-266.

cited 17 timesview citations at SCOPUS

published:

2007

received:

29 June 2006

accepted:

5 December 2006

available online:

22 December 2006

- 33 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Experimental liquid-liquid equilibria of 1-methylimidazole with hydrocarbons and ethers

Fluid Phase Equilib., 2005, 238 (2), 137-141.

cited 2 timesview citations at SCOPUS

published:

20 December 2005

received:

10 May 2005

revised:

26 September 2005

available online:

2 November 2005

- 34 -

Letcher, T.M., Marciniak, A., Marciniak, M., Domańska, U.

Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes in the ionic liquid 1-hexyl-3-methyl-imidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)-imide using g.l.c. at T = (298.15, 313.15, and 333.15) K

J Chem Thermodyn, 2005, 37 (12), 1327-1331.

cited 33 timesview citations at SCOPUS

published:

December 2005

received:

29 January 2005

revised:

10 March 2005

accepted:

11 March 2005

available online:

13 June 2005

- 35 -

Letcher, T.M., Marciniak, A., Marciniak, M., Domańska, U.

Determination of Activity Coefficients at Infinite Dilution of Solutes in the Ionic Liquid 1-Butyl-3-methylimidazolium Octyl Sulfate Using Gas−Liquid Chromatography at a Temperature of 298.15 K, 313.15 K, or 328.15 K

J Chem Eng Data, 2005, 50 (4), 1294-1298.

cited 39 timesview citations at SCOPUS

published:

14 July 2005

received:

24 January 2005

accepted:

23 April 2005

available online:

27 May 2005

- 36 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Liquid phase behaviour of 1-hexyloxymethyl-3-methyl-imidazolium-based ionic liquids with hydrocarbons: The influence of anion

J Chem Thermodyn, 2005, 37 (6), 577-585.

cited 35 timesview citations at SCOPUS

published:

June 2005

received:

19 January 2005

revised:

25 February 2005

accepted:

25 February 2005

available online:

24 May 2005

- 37 -

Letcher, T.M., Domańska, U., Marciniak, M., Marciniak, A.

Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes in the ionic liquid 1-butyl-3-methyl-imidazolium 2-(2-methoxyethoxy) ethyl sulfate using g.l.c. at T = (298.15, 303.15, and 308.15) K

J Chem Thermodyn, 2005, 37 (6), 587-593.

cited 30 timesview citations at SCOPUS

published:

June 2005

received:

10 November 2004

revised:

20 January 2005

accepted:

21 January 2005

available online:

12 March 2005

- 38 -

Domańska, U., Marciniak, A., Bogel-Łukasik, R.

Phase Equilibria (SLE, LLE) of N,N-Dialkylimidazolium Hexafluorophosphate or Chloride

ACS Symp. Ser., 2005, 901 , 256-269.

cited 4 timesview citations at SCOPUS

published:

15 March 2005

- 39 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Solubility of Ionic Liquid [emim][PF6] in Alcohols

J Phys Chem B, 2004, 108 (7), 2376-2382.

cited 63 timesview citations at SCOPUS

published:

19 February 2004

received:

8 May 2003

revised:

9 October 2003

available online:

23 January 2004

- 40 -

Domańska, U., Marciniak, A.

Solubility of 1-Alkyl-3-methylimidazolium Hexafluorophosphate in Hydrocarbons

J Chem Eng Data, 2003, 48 (3), 451-456.

cited 94 timesview citations at SCOPUS

published:

8 May 2003

received:

25 July 2002

accepted:

6 January 2003

available online:

27 February 2003

Σ IF (2009) = 106.473

total citations = 600

Wykaz wystąpień konferencyjnych (2002-2018)