Zakład Chemii Fizycznej

Historia Zakładu Chemii Fizycznej

pdf Historia Zakładu Chemii Fizycznej

Najbliższe seminarium 6 czerwiec 2016, godz. 915 sala 339

Mgr inż. Patrycja Okuniewska

Ekstrakcja in situ 2-fenyloetanolu z brzeczki hodowlanej (postęp w pracy doktorskiej).

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.