Zakład Chemii Fizycznej

Historia Zakładu Chemii Fizycznej

pdf Historia Zakładu Chemii Fizycznej

Najbliższe seminarium 9 stycznia 2017, godz. 915 sala 29

Karol Gawot

Synteza nowych potencjalnych związków biologicznie czynnych. (sem. dypl. mgr - Technologia Chemiczna).

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Karolina Jabłońska

Badania fizykochemicznych właściwości wybranych substancji aktywnych z grupy inhibitorów kinazy kazeinowej 2 (sem. dypl. inż. - Technologia Chemiczna).

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.