Zakład Chemii Fizycznej

Historia Zakładu Chemii Fizycznej

pdf Historia Zakładu Chemii Fizycznej

Najbliższe seminarium 12 grudnia 2016, godz. 915 sala 29

Mgr inż. Monika Karpińska

Ciecze jonowe w procesach rozdzielania alkenów od alkanów (postęp w pracy doktorskiej).

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.