Zakład Chemii Fizycznej

Historia Zakładu Chemii Fizycznej

pdf Historia Zakładu Chemii Fizycznej

Najbliższe seminarium 3 kwietnia 2017, godz. 915 sala 29

Mgr inż. Michał Wlazło

Ciecze jonowe w rozdzielaniu układów azeotropowych – badania eksperymentalne i modelowanie COSMO-RS (sem. dr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.