Zakład Chemii Fizycznej

Historia Zakładu Chemii Fizycznej

pdf Historia Zakładu Chemii Fizycznej

Najbliższe seminarium 8 maja 2017, godz. 915 sala 29

Dr inż. Kamil Paduszyński

Metoda COSMO-RS w modelowaniu metod rozdzielania z udziałem cieczy jonowych

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.