Zakład Chemii Fizycznej

Historia Zakładu Chemii Fizycznej

pdf Historia Zakładu Chemii Fizycznej

Najbliższe seminarium 6 czerwiec 2016, godz. 915 sala 29

Mgr inż. Mohammed Halayqa

(Polimer + ciecz jonowa + lek) - systemy do uwalniania leków (postęp w pracy doktorskiej).

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Mgr inż. Łukasz Ruszczyński

Wodne roztwory dwufazowe (postęp w pracy doktorskiej).

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.